Informacje o firmie


ZRD i TZ „ROMUS” Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka Jawna istnieje na rynku od 1999 roku. Przedsiębiorstwo powstało w odpowiedzi na wzmożone zapotrzebowanie na usługi związane z budową, remontami i modernizacją dróg, chodników itp. Z roku na rok firma rozwija się inwestując i unowocześniając zaplecze technologiczne. Dzięki temu znacząco umacnia się nasza pozycja na rynku.

Głównym przedmiotem działania ZRD i TZ „ROMUS” jest budowa, remont i modernizacja dróg kołowych, szynowych, autostrad, lotnisk i obiektów sportowych.

W latach 2005 i 2006 wyspecjalizowaliśmy się układaniu warstwy BITUFOR na specjalnej siatce stalowej „Mesh Track”. Technologia ta daje możliwość wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz naprawy uszkodzeń nawierzchni wynikających np. z utraty nośności lub szkód górniczych. Zajmujemy się nie tylko układaniem siatki stalowej, ale również projektowaniem wzmocnienia konstrukcji w tej technologii.

Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa wszelkiego typu robót brukarskich zarówno z materiałów naturalnych jak i z każdego rodzaju kostki brukowej.

Od 2017 r. poszerzyliśmy naszą działalność o roboty elektromontażowe i teletechniczne.

Usługi nasze charakteryzują się wysoką jakością przy równocześnie zoptymalizowanej polityce cenowej. Zapraszamy do współpracy!

Oferta


ROBOTY BITUMICZNE
FREZOWANIE
SIATKA STALOWA
ROBOTY BRUKARSKIE I ZIEMNE
ROBOTY ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE
WYNAJEM i USŁUGI SPRZĘTOWE

Praca


Poszukujemy podwykonawców do współpracy z naszą firmą w zakresie robót:
• przygotowawczych (wycinka drzew i nasadzenia),
• ziemnych,
• instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, cieplnych,,
• oznakowania tymczasowego i docelowego,
Firmy zainteresowane współpracą z ZRDiTZ ROMUS prosimy o kontakt

Projekty unijne


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
"Zwiększone parametry wytrzymałościowe remontowanych i budowanych dróg w województwie śląskim dzięki inwestycji w innowacyjne technologie wzmacniające konstrukcję nawierzchni drogowych”
Beneficjent: ZRD I TZ ROMUS Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka jawna
Wartość projektu: 1.756.190,00 PLN
Wartość dofinansowania: 750.000,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
"Wprowadzenie trzech innowacyjnych technologii budowy nawierzchni drogowych w oparciu o urządzenia nowej generacji sterowane cyfrowo”
Beneficjent: ZRD I TZ ROMUS Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka jawna
Wartość projektu: 1.451.800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 714.000,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
"Innowacyjne technologie budowy nawierzchni drogowych wdrożone na rynek krajowy w oparciu o nowej generacji urządzenia sterowane cyfrowo”
Beneficjent: ZRD I TZ ROMUS Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka jawna
Wartość projektu: 1.451.800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 714.000,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Wdrożenie własnych prac badawczych w zakresie opracowanej, innowacyjnej produktowo technologii konstrukcji remontowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów budowy”. W ramach projektu spółka wdroży remonty nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnej produktowo konstrukcji warstwy wiążącej i podbudowy bitumicznej, wykorzystując popioły lotne jako wypełniacz (innowacja nieznana i niestosowana dotychczas). Wdrażane, innowacyjne konstrukcje posiadają zwiększoną stabilność, odporność na koleinowanie, gęstość objętościową, poprawioną urabialność, zwiększoną szczelność oraz mniejszą nasiąkliwość w stosunku do konstrukcji tradycyjnych.
Wartość projektu: 4.230.462,00 ZŁ
Wartość dofinansowania z UE: 1.552.580,00 ZŁ
ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Analiza zmienności parametrów fizykomechanicznych pozyskiwanego destruktu bitumicznego, badanie właściwości mieszanek destruktu z masą bitumiczną oraz ich wpływ na parametry wytrzymałościowe oraz trwałość eksploatacyjną warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych". Celem projektu jest realizacja badań polegających na analizie zmienności parametrów fizykomechanicznych pozyskiwanego destruktu asfaltowego (odpad: 17 01 81), badań właściwości mieszanek destruktu z masą bitumiczną oraz ich wpływu na parametry wytrzymałościowe oraz trwałość eksploatacyjną warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Wynikiem prac B+R będzie opracowanie technologii przemysłowego stosowania destruktu bitumicznego w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowych (warstwach wiążących i podbudowach bitumicznych) dla dróg o zróżnicowanym natężeniu ruchu i jej wdrożenie na rynek krajowy (poprzez zakup środków trwałych). Zakres badań obejmuje badania fizykomechaniczne próbek oraz badania asfaltów i kruszyw po ekstrakcji. Materiałem badawczym będzie destrukt asfaltowy oraz mieszanki destruktu i mas bitumicznych dla próbek w pielęgnacji normowej i próbek starzonych eksploatacyjnie. W skład zespołu badawczego wejdą eksperci, laboranci oraz techniczna jednostka naukowa.
Wartość projektu: 6.868.405,20 ZŁ
Wartość dofinansowania z UE: 3.612.354,40 ZŁ
ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji nawierzchni drogowej do budowy ścieżek rowerowych". W wyniku realizacji projektu spółka wdrożyła nowy proces technologiczny produkcji innowacyjnej warstwy wiążącej z betonu emulsyjnego dla ścieżek rowerowych. Nowy produkt (1 sztuka) stanowi innowację stosowaną w skali kraju w okresie do 3 lat. Wdrożenie opisanych rozwiązań technologicznych zostało umożliwione poprzez zakup 2 sztuk urządzeń produkcyjnych w postaci koparko-ładowarki oraz układarki gąsienicowej. Dodatkowo spółka w ramach projektu (w obrębie kosztów niekwalifikowalnych) wdrożyła system CRM do zarządzania relacjami z klientami i pracownikami, który stanowi innowację nietechnologiczną (organizacyjną) w skali przedsiębiorstwa. Inwestycja została przygotowana w sposób kompleksowy – objęła rozwiązania w obrębie zakupu środków produkcji, wdrożenie narzędzia TIK wspomagającego zarządzanie oraz wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie nowego stanowiska pracy - operatora urządzeń budowlanych.
Wartość projektu: 1.142.424,00 ZŁ
Wartość dofinansowania z UE: 786.080,00 ZŁ
ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Opracowanie technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem odpadów wydobywczych przemysłu węglowego”. Celem projektu jest opracowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z optymalnym udziałem odpadów wydobywczych przemysłu węglowego, pochodzących z procesów wydobywania węgla, procesów fizycznej i chemicznej przeróbki węgla oraz mieszanin tych odpadów. Wynikiem prac B+R będzie wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa dwóch, nowych, innowacyjnych (o skali nieznanej i niestosowanej dotychczas) produktów w postaci mieszanek mineralno-asfaltowych z optymalnym (opracowanym w ramach projektu) udziałem odpadów wydobywczych przemysłu węglowego do budowy: podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej dla zróżnicowanych kategorii ruchu drogowego. W skład zespołu badawczego realizującego prace B+R wejdą eksperci, laboranci oraz jednostka naukowa. Wynikiem opisanego projektu będzie także zakup 3 maszyn w ramach komponentu wdrożeniowego.
Wartość projektu: 5.559.317,60 ZŁ
Wartość dofinansowania z UE: 2.996.966,80 ZŁ

Kontakt


ZRDiTZ ROMUS Jerzy Musiał, Maciej Rotyński S.J.

40-389 Katowice, ul. Roździeńska 27B

NIP: 954-22-71-881

(032) 258 70 65

sekretariat@romus-katowice.pl

Zapytania ofertowe

oferty@romus-katowice.pl

Roboty elektryczne i teletechniczne

b.potkanska@romus-katowice.pl